شرکت پایور افزار آرتمن به صورت تخصصی تعمیرات سروها و قعطعات سرور را انجام می دهد.

لیست خدمات تعمیراتی :
  • تعمیرات انواع سوئیچ های شبکه
  • تعویض و تعمیر فن و هیت سینک
  • تعویض و تعمیر کارت گرافیک
  • تعمیرات ذخیره ساز تحت شبکه
  • تعمیرات روتر شبکه
  • تعمیرات کابل
  • تعمیرات انواع کارت شبکه
  • تعمیرات انواع مادربرد شبکه
  • تعمیر و تعویض قطعات کامپیوتر
  • تعمیرات هارد سرور