فن سرور اچ پی DL360 G6 Fan

شماره فنی قطعه :

532149-001
سرور یک نوع سرویس دهنده مرکزی می باشد هر رایانه ای می‌تواند یک سرور باشد. فن دستگاهی است که با حرکت و چرخش پره ها هوای تازه ای ایجاد می کند و باعث به وجود آمدن جریان هوای جدیدی می شود. وظیفه فن در کل خنک نگهداشتن دستگاه و ایجاد هوای مطبوع می باشد. این فن در سرور ها کارایی داشته و مانع گرم شدن هوای داخل آن می شود.
فن سرور اچ پی DL360 G6 Fan