هیت سینک سرور اچ پی DL360 G6 Heatsink

شماره فنی قطعه :

507672-001

هیت سینک یک قطعه فلزی از جنس فلزهایی با رسانای گرمایی بالاست که جزیی از قطعات سرور می باشد. هیت سینک روی پردازنده ها یا چیپ ها قرار داده می شود تا سطح تماس پردازنده و چیپست رو با محیط اطراف بیشتر کند تا ازین طریق پردازنده بتواند گرمای زیادی را دفع کند.

 

هیت سینک سرور اچ پی DL360 G6 Heatsink