کیج هارد سرور اچ پی Cage 2 for DL370 G6

شماره فنی قطعه :

511785-001
کیج هارد سرور محفظه ای فلزی است که برای نگهداری هارد درون آن قرار میگیرد و جزیی از قطعات سرور می باشد.
کیج هارد سرور اچ پی Cage 2 for DL370 G6