کیج هارد سرور اچ پی DL380 G6 HDD Tray Caddy

شماره فنی قطعه :

378343-002
کیج هارد سرور جزئی از قطعات سرور بوده و محفظه فلزی است که هارد را در خود نگه میدارد.
کیج هارد سرور اچ پی DL380 G6 HDD Tray Caddy