فن سرور اچ پی DL380 G7 Fan

شماره فنی قطعه :

496066-001
فن دستگاهی است که با حرکت و چرخش پره ها هوای تازه ای ایجاد می کند و باعث به وجود آمدن جریان هوای جدیدی می شود. وظیفه فن در کل خنک نگهداشتن دستگاه و ایجاد هوای مطبوع می باشد.
فن سرور اچ پی DL380 G7 Fan