فن سی پی یو اچ پی DL380p G8 Fan

شماره فنی قطعه :

662520-001
برای خنک نگه داشتن سی پی یو از فن سی پی یو استفاده میشود که کمک می کند تا پردازنده را خنک نگه داشته  در اثر گرمای زیاد نسوزد.
فن سی پی یو اچ پی DL380p G8 Fan