کارت شبکه سرور اچ پی DL380p G8 NIC 533FLR-T

P/N :

700760-B21
یکی از اصلی ترین اجزای سخت افزاری سرور کارت شبکه است. وظایف اصلی کارت شبکه برقراری اتصال میان کامپیوتر و ابزار انتقال می باشد. و از وظیفه ی دیگر کارت شبکه تبدیل داده هاست.
کارت شبکه سرور اچ پی DL380p G8 NIC 533FLR-T