سی پی یو سرور اچ پی DL580 G5 CPU X7460

سی پی یو با حساب و اعمال ریاضی شروع به پردازش دستورات میکند. در کل سی پی یو را می توان به مغز انسان تشبیه کرد.
سی پی یو سرور اچ پی DL580 G5 CPU X7460