برد کشویی سرور اچ پی DL580 G7 Drawer board

شماره فنی قطعه :

591197-001
برد کشویی سرور اچ پی DL580 G7 Drawer board