هیت سینک سرور اچ پی DL580 G7 Heatsink

شماره فنی قطعه :

591207-001
خنک کننده پردازنده (CPU)هیت سینک روی پردازنده ها یا چیپ ها قرار داده می شود تا سطح تماس پردازنده و چیپست رو با محیط اطراف بیشتر کند تا ازین طریق پردازنده بتواند گرمای زیادی را دفع کند.
هیت سینک سرور اچ پی DL580 G7 Heatsink