هیت سینک سرور اچ پی ML110 G6 Heatsink

شماره فنی قطعه :

576927-001
هیت سینک روی پردازنده ها یا چیپ ها قرار داده می شود تا سطح تماس پردازنده و چیپست رو با محیط اطراف بیشتر کند تا ازین طریق پردازنده بتواند گرمای زیادی را دفع کند.
هیت سینک سرور اچ پی ML110 G6 Heatsink