پاور سرور اچ پی ML110 G7 Power

شماره فنی قطعه :

644744-001

P/N :

646146-B21
این قطعه در سرور وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک سرور منبع تغذیه ی آن می باشد. روش کار این قطعه تبدیل ولتاژ AC به ولتاژهای متفاوت DC می باشد.
پاور سرور اچ پی ML110 G7 Power