پاور برد سرور اچ پی ML350 G5 Power board

شماره فنی قطعه :

413144-001
این قطعه در سرور وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک سرور منبع تغذیه ی آن می باشد. روش کار این قطعه تبدیل ولتاژ AC به ولتاژهای متفاوت DC می باشد.
پاور برد سرور اچ پی ML350 G5 Power board