فن سرور اچ پی ML350 G6 Fan

شماره فنی قطعه :

511774-001
فن دستگاهی است که با حرکت و چرخش پره ها هوای تازه ای ایجاد می کند و باعث به وجود آمدن جریان هوای جدیدی می شود. وظیفه فن در کل خنک نگهداشتن دستگاه و ایجاد هوای مطبوع می باشد. این فن در سرور ها کارایی داشته و مانع گرم شدن هوای داخل آن می شود.
فن سرور اچ پی ML350 G6 Fan