کیج هارد سرور اچ پی ML350 G6 HDD Cage

شماره فنی قطعه :

511782-001
کیج هارد سرور جزئی از قطعات سرور بوده و محفظه فلزی است که هارد را در خود نگه می دارد.
کیج هارد سرور اچ پی ML350 G6 HDD Cage