پاور سرور اچ پی ML350 G6 Power

P/N :

512327-B21
این قطعه در سرور وظیفه برق رسانی به اجزای دیگر را به عهده دارد. بنابراین یکی از مهمترین اجزا یک سرور منبع تغذیه ی آن می باشد. روش کار این قطعه تبدیل ولتاژ AC به ولتاژهای
پاور سرور اچ پی ML350 G6 Power