هیت سینک سرور اچ پی ML370 G4 Heatsink

شماره فنی قطعه :

399133-001
هیت سینک یک قطعه فلزی از جنس فلزهایی با رسانای گرمایی بالاست که جزیی از قطعات سرور می باشد. هیت سینک روی پردازنده ها یا چیپ ها قرار داده می شود تا سطح تماس پردازنده و چیپست رو با محیط اطراف بیشتر کند تا ازین طریق پردازنده بتواند گرمای زیادی را دفع کند.
هیت سینک سرور اچ پی ML370 G4 Heatsink