رم برد اچ پی ML370 G5 Memory board

P/N :

403766-B21
نصب ماژول های مموری مستقیم به روی برد اصلی سرور انجام نمیشود برای همین منظور تعداد 2 بانک مموری برای استفاده ماکزیمم 64GB رم طراحی گردیده.
رم برد اچ پی ML370 G5 Memory board