فن سرور اچ پی ML370 G6 Fan

شماره فنی قطعه :

615641-001

فن دستگاهی است که با حرکت و چرخش پره ها هوای تازه ای ایجاد می کند و باعث به وجود آمدن جریان هوای جدیدی می شود. وظیفه فن در کل خنک نگهداشتن دستگاه و ایجاد هوای مطبوع می باشد.

 

فن سرور اچ پی ML370 G6 Fan