رک (HP Rack)

رک (HP Rack)

سری رک های جدید HP  نسل سوم آن هستند که مناسب با نیازهای امروز و آینده و متداول و همچنین مراکز داده طراحی شده اند.این سری از رک ها راه حل های خاص و منحصر به فردی را در اختیار مدیران IT قرار میدهند که شامل:

  • مدیریت منابع
  • تمامیت ساختارهای بی نظیر
  • خنک سازی و مدیریت پیشرفته کابل ها
  • انتخاب سوئیچ های مختلف برای برق
  • ابعاد 36U،42U،47U، با عمق 107cm , 120cm